Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις

Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων

Κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει  αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του Δήμου  ή  στο ΚΕΠ.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του  taxisnet, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη.

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει τη διεύρυνση  των ηλεκτρονικών  μας υπηρεσιών.

Βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν

Επιλέγετε το πιστοποιητκό που επιθυμείτε από την παρακάτω λίστα και εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet

Συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα

Επιλέγετε “Αποδοχή και Αποστολή αίτησης”

Ο δήμος Αιγάλεω δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).

Ο Δήμος Αιγάλεω κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.

Μετά την υποβολή αίτησης

  • Η αίτηση σας ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση σας αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο και να το παραλάβετε από την λίστα “Ολοκληρωμένα Αιτήματα”.
  • Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας “Ανοικτά Αιτήματα”.